Špecialista na riadené mikrotunelovanie

Chránime životné prostredie

TERRATECHNIK spol. s r.o.

TERRATECHNIK spol. s r.o.

riadené mikrotunelovanie

Spoločnosť vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých firiem v bývalom Československu, ktorá začala vykonávať riadené mikrotunelovacie vrty a výstavbu inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou.

Technológia

Pred začatím práce je potrebné dôkladne naštudovať vlastnosti a zloženie pôdy, rozmiestnenie existujúcich …

prečítať viac... →

O nás

Rozhodujúca činnosť spoločnosti spočíva v riadenom mikrotunelovaní využívajúc tri komplexné strojné jednotky na riadené horizontálne vŕtanie.

prečítať viac... →

Referencie

Realizovali sme nasledujúce projekty v oblasti stavieb rozvodných sietí bezvýkopovou technológiou

prečítať viac... →

Doba výstavby

Na základe našich mnohoročných skúseností, realizáciou viac ako 100 000 metrov potrubia vyplýva, že za jeden kalendárny mesiac sme schopní zrealizovať…

prečítať viac... →

Naša spoločnosť

riadené mikrotunelovanieTeam pracovníkov TERRATECHNIK tvoria experti certifikovaní mnohými nadnárodnými spoločnosťami s praxou v realizácií stavieb v rozsahu viac ako 10 mil. €

Širokému portfóliu zákazníkov TERRATECHNIK ponúka kvalitné, praxou overené riešenia v oblasti realizácie stavieb, opráv, sanácií a iných špecializovaných činností.

viac
Naše služby

Výhody spolupráce so spoločnosťou TERRATECHNIK sú založené na využití zariadení pre riadené horizontálne vŕtanie – bezvýkopové technológie. Jedná sa o výnimočný spôsob realizácie prác na Slovensku. Základom riadeného vŕtania je exaktné poznanie situácie v akej hĺbke a akým smerom je realizovaný vrt, ktorý je počas celej doby monitorovaný modernými technológiami.

viac

– vodovody a tlakové kanalizácie na kľúč,

– domové a priemyselné vodovodné prípojky,

– chráničky, ktoré slúžia ako ochrana pre médiá.

viac

– rekonštrukciu nevyhovujúceho vodovodného potrubia je v súčasnosti možné realizovať bez potreby finančne a časovo náročnej potreby výkopového odstránenia

viac