O nás

Spoločnosť TERRATECHNIK vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých firiem v bývalom Československu, ktorá začala vykonávať riadené mikrotunelovacie vrty a výstavbu inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou.

V roku firma expandovala svoju pôsobnosť do oblasti degradácii ropných látok v podloží in situ použitím biologických prípravkov za účelom zabezpečovania komplexných služieb našim zákazníkom.

Rozhodujúca činnosť spoločnosti spočíva v riadenom mikrotunelovaní využívajúc tri komplexné strojné jednotky na riadené horizontálne vŕtanie vo vlastníctve a viacero doplnkových, ktoré sú prenajímané v prípade potreby.

TERRATECHNIK počas svojho pôsobenia získala rozsiahle skúsenosti s realizáciou stavieb použitím riadené horizontálneho vŕtania – bezvýkopové technológie.

  • slide
  • slide
  • Kanalizačné potrubia

  • Vodovody

  • Plynovody

  • Telekominikačné káble

Širokému portfóliu zákazníkov TERRATECHNIK ponúka kvalitné, praxou overené riešenia v oblasti realizácie stavieb, opráv, sanácií a iných špecializovaných činností.

Team pracovníkov TERRATECHNIK tvoria experti certifikovaní mnohými nadnárodnými spoločnosťami s praxou v realizácií stavieb v rozsahu viac ako 10 mil. €

Tým