Referencie

IMG_0224

Chráničky

Pracovníci spoločnosti TERRATECHNIK realizovali nasledujúce projekty v oblasti stavieb rozvodných sietí bezvýkopovou technológiou pomocou chráničiek  

IMG_0534

Vodovodné rozvody a prípojky

Pracovníci spoločnosti TERRATECHNIK realizovali nasledujúce projekty v oblasti stavieb rozvodných sietí bezvýkopovou technológiou za výhradného použitia HDPE a elektrotvaroviek

IMG_0115

Využívanie deštrukčných metód

Využívanie deštrukčných metód pri rekonštrukciách líniových stavieb vo vodnom hospodárstve firmou Terratechnik spol. s r. o.

Vŕtanie

Zaťahovanie

Zváranie

Prípojky