Chráničky

Pracovníci spoločnosti TERRATECHNIK realizovali nasledujúce projekty v oblasti stavieb rozvodných sietí bezvýkopovou technológiou pomocou chráničiek

Spolu
  • DN 110 - 11 501 metrov

  • DN 125- 689 metrov

  • DN 160 - 7 157 metrov

  • DN 225 - 1 456 metrov

  • DN 63 - 42 metrov

  • Všetko spolu - 20 845 metrov

Tabuľka:
#LokalitaDoba výstavby Priemer Počet metrov
1 SKT; s r.o.Bratislava-rozvody káblovej televízie po Bratislave 08/93-12/93

01/94

DN 110

DN 160

782

155

2 Trubostav s. r.o. Bratislava-Telemetrický kábel V.Kapušany – Slanec 03/95-07/95 DN 160 2722
3 Slovenské telekomunikácie; š.p. Bratislava – DOK; diaľnica Košice –Prešov 03/95-08/95

01/96-02/96

DN 110

DN 110

798

291

4 Slov.energetické závody Tlmače – chráničky pod cestami a žel. Traťou Levice-Tlmače 03/96 DN 225

DN 160

DN 63

39

84

42

5 Optokábel s.r.o. Bratislava – sólo pretlaky v Bratislave – mesto 04/96

05/96-06/96

05/99

DN 110

DN 110

DN 110

244

264

153

6 Naftoprojekt Poprad – Optokábelová magistrála STG : I-východ; II-stred; III – západ 09/96-11/98 DN 110 7365
7 Sibamac; a.s. Bratislava – ČS TRANSPETROL Bratislava- Vajnory 07/97 DN 160

DN 110

210

100

8 Západoslovenské energ.závody š.p. Bratislava

- “Partizánske nn“ rekonštr.kábel.rozvodu

- Bratislava - výmeny VN rozvodov

- Bratislava: DANUBIA / NBS

- Topoľčany; Bratislava; Továrniky; Kamanová...

- Polus City Center Bratislava

- Priemyselná zóna Záhorie; Lozorno - Partizánske

- Bratislava: Jantárova cesta

- Chynorany NN II.etapa

06/99-07/99

08/99-09/99

10/99-11/99

12/99

05/00

12/00

07/01

12/02

06/02

DN 110

DN 225

DN 225

DN 160

DN 110

DN 160

DN 225

DN 225

DN 225

DN 160

DN 160

538

159

179

105

45

117

134

200

9

78

164

9 Sitel s.r.o. Košice – rozšírenie optickej siete Kúty-Bratislava opt. spojenia Bratislava-Petržalka 07/00

04/01

DN 225

DN 160

DN 225

68

218

148

10 Nevitel a.s. Dunajská Streda – optická trasa 08/01-10/01 DN 110 308
11 KISS s.r.o. Poprad – digitalizácia uzla ŽSR – opt. prenosové trasy; Bratislava-mesto 08/01-05/02 DN 160

DN 160

1951

1052

12 Telekomservis s.r.o. Bratislava -optická trasa Komárno – Dunajská Streda - výstavba metropolit.opt.siete Bratislava - mesto 05/02

10/01

05/02

DN 160

DN 110

DN 110

160

449

164

13 RT TEAM s.r.o. Bratislava – výstavby optických trás Zvolen-Banská Bystrica - výstavba siete RFO 056 Kúty-Senica 11/01

09/02

DN 160

DN 125

DN 125

141

96

593

14 EKOSTAV a.s. Michalovce – Lastomír -podchod pod Laborcom 10/02-11/02 DN 225 290
15 V.K.PROGRES s.r.o. Poprad 02/01-04/01 DN 225 230