Vodovodné rozvody a prípojky

Pracovníci spoločnosti TERRATECHNIK realizovali nasledujúce projekty v oblasti stavieb rozvodných sietí bezvýkopovou technológiou za výhradného použitia HDPE a elektrotvaroviek:

Spolu
  • DN 100 - 45 958 metrov

  • DN 110- 3 385 metrov

  • DN 125 - 480 metrov

  • DN 150 - 8 057 metrov

  • DN 160 - 2 055 metrov

  • DN 200 - 630 metrov

  • DN 225 - 1 151 metrov

  • DN 40, 50, 90 - 11 040 metrov

  • Vodovodné prípojky - 1 785 kusov

  • Všetko spolu - 76 665 metrov

Tabuľka:
#LokalitaDoba výstavby Priemer Počet metrov
1Kátlovce - celoobecný vodovod 08/92-09/92

04/93-05/93

DN 150

DN 110

1 350

1 065

2Brodské - celoobecný vodovod 10/92-12/92 DN 150 2 850
3Rekonštrukcia vodovodu Danubiaservice 02/93-03/93 DN 110680
4 Uľany nad Žitavou - celoobecný vodovod

- domové prípojky

09/93-03/94DN 1602 040

102 ks

5Boleráz - celoobecný vodovod11/93-08/95DN 150

DN 100

293

585

6Moravany - celoobecný vodovod03/94-03/94DN 100345
7Mojmírovce - celoobecný vodovod03/94-05/94

 

09/94-10/94

DN 150

DN 225

DN 100

613

90

736

8Liptovský Mikuláš - vodovod06/94-07/94DN 100455
9Štefanov - celoobecný vodovod 06/94-07/94 DN 150 816
1010)Krakovany - celoobecný vodovod

- domové prípojky

07/94-08/94 DN 100 766

148 ks

11Nitra-Krškany - vodovod 06/95-08/95 DN 225 1 061
12Konštrukta Trenčín - rekonštrukcia vodovodu09/95-09/95 DN 100 180
13ŽOS Zvolen - rekonštrukcia vodovodu07/95-07/95 DN 125

DN 110

DN 90

480

1 640

1 850

14Lužianky - celoobecný vodovod

 

- domové prípojky

06/95-08/96 DN 100

DN 150

938

724

97 ks

15Hostie - celoobecný vodovod

 

- domové prípojky

10/95-05/97 DN 100

DN 150

4 587

1 486

389 ks

16Lehota - celoobecný vodovod 03/96-04/96 DN 150 549
17Kočín - Lančár - celoobecný vodovod

- domové prípojky

04/96-05/96 DN 100 1 100

80 ks

16Lehota - celoobecný vodovod 03/96-04/96 DN 150 549
19Mokrý háj - celoobecný vodovod

- domové prípojky

08/96-07/97 DN 100 1 674

66 ks

20Vráble PAL INALFA - vodovod 10/96-11/96 DN 150 726
21Bučina Zvolen - rekonštrukcia vodovodu 03/97-04/97 DN 100 1 379
22Hrušovany - celoobecný vodovod 04/97-02/98 DN 100 4 367
23Mojzesovo - celoobecný vodovod

 

 

- domové prípojky

10/97-06/98

06/99-12/99

06/00-11/00

DN 100

DN 100

DN 100

4 132

820

1 782

330 ks

24Šipice - celoobecný vodovod

- domové prípojky

06/98-06/98 DN 100 351

35 ks

25Obeckov - celoobecný vodovod

- domové prípojky

07/98-09/98 DN 100 801

115 ks

26Gregorovce - celoobecný vodovod

- domové prípojky

08/98-10/98 DN 100 1 062
27Veľké Dvorany - celoobecný vodovod 05/00-7/00 DN 100 985
28Radimov - celoobecný vodovod 10/98-12/98

10/99-12/99

04/00-06/02

DN 100

DN 100

DN 100

1 599

673

1236

1645

29Zolná - celoobecný vodovod07/98-09/98 DN 100 295
30Zlatý Bažant Hurbanovo - rozvod úžitkovej vody 08/98-09/98 DN 100 240
31Obecný úrad Svederník - celoobecný vodovod 03/00-05/00

01/01-06/02

DN 100 436

721

32ZSVaK Dunajská Streda - rekonštrukcia 10/00-11/00DN 100 548
33Obecný úrad Sokolovce 06/00 DN 100 519
34Obecný úrad Palárikovo 06/95-08/95 DN 100 560
35Obecný úrad Dolná Krupá - celoobecný vodovod 05/02-03/03 DN 100 700
36Obecný úrad Drahovce - celoobecný vodovod

- domové prípojky

09/03-12/03 DN 100 3666

65 ks

37LeMont Nitra – rekonštrukcia vodovodu Nitra 05/04 – 06/04 DN 200 630
38Jomak – vodovod VEREX Nitra 07/04 – 09/04 DN 100

DN 50

530
39Rimavská Píla – tlaková kanalizácia

- domové prípojky

06/05-12/05 DN 40-90 1485

76 ks

40Ministerstvo vnútra Topoľčianky – rekonštrukcia vodovodu 09/05 DN 100 480
41Slovenské Ďarmoty – tlaková kanalizácia

- domové prípojky

06/05 – 08/05 DN 40;50;63;90 4347

94 ks

42Obecný úrad Tachty – celoobecný vodovod

- domové prípojky

09/05 – 10/05 DN 100 780

33 ks/332 m

43Obecný úrad Držkovce – celoobecný vodovod 10/05 – 11/05 DN 100 732
44Pohronská Polhora – celoobecný vodovod 08/05 – 12/05

04/06

DN 100

DN 100

DN 160

1430

51

15

45Galovany; Dechtáre – prívod vody 11/05 – 12/05

04/06

DN 100

DN 100

1020

1920

46Veľký Slavkov – rekonštrukcia vodovodu 05/05 DN 100

DN 63

120

47Martin nad Žitavou – tlaková kanalizácia

 

 

 

- domové prípojky

05/06 DN 40

DN 50

DN 63

DN 90

921

1304

193

1133

155 ks/2325